یادبود

با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوست و «همشهری» ما منصور افروخته پس از تحمل چند سال بیماری در سن ۸۳ سالگی در تیر ماه ۱۳۹۶ (ژوئیه ۲۰۱۷) در غربت درگذشت. او در دوران دانشجوئی از اعضاء فعال کنفدراسیون جهانی در هامبورگ بود وهم‌چنین در درازای زندگی سیاسی خویش به چند سازمان  چپ ایرانی  پیوست. افروخته در یکی از سفرهایش به ایران توسط ساواک دستگیر و چند ماهی را در زندان سپری کرد. او بنا بر باورهای سیاسی خویش از نوجوانی با رژیم ستم‌شاهی خاندان پهلوی و پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ با رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد.

ما درگذشت منصور را به خانواده افروخته و به ویژه به برادرانش مسعود و شاپور و هم‌چنین به خویشاوندان، دوستان و آشنایانش تسلیت گفته و خود را در اندوه آنان سهیم می‌دانیم.

هامبورگ، اوت ۲۰۱۷

اشرف آزادی، حمید آزادی، امیر افخمی، پرویز الهی، نصرت تیمور زاده، کیهان دانشور، نسرین رنجبر ایرانی، محمد سلطانی، عباس شیرازی، منوچهر صالحی، سام طباطبائی، هوشنگ قاسمی،  احمد محمدی، زمان مسعودی، مسعود معینی، حسین منتظر حقیقی، پرویز مهرافشان، حسن نیکوخصال، یدالله ولدی، تقی هاشمی،