ی

Ґ ی  

Ebadian.png

ی یی ی ی یی Ϙ ی ۸۵ ی ی . ی ی .

۱۳۰۷ ی ی ی   ی ǐی ی ی ј . ی ۱۴ ϡ یی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ۲۸ ʐیѡ ی Ԙ ی یی . ی ی ǘی ǐ Ϙی ی . ی ی ی .

۱۹۶۸ ǐ ی ȍ ی ی یی ʘی ی ییی ی . ی ی ǘی ј ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی . یی ی ی یی ϻ ی یی ی یی ی ی ی یی ѻ ی. ی ی یی ʡ ј ییی . ی ی ی ی ی یϡ ی ی . ی ǘی ی ی ی ϡ ѐ јی- یی ی . ی ی ی ʐی ی ی یی ѐ ی ی ی ϡ ј ی.

یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǻ ی ی ی ی ѐ ی ϡ یی ی ǘی . ی ی ǻ ی ی ʐی ی ی یی ј ј . ǻ ی ی ی یی ی ی јیی ی یϡ یی јی- ییی ی ی یی ی ی ی ی ی ی јیی ی ی. ی ѐ ی ی ی ʐی ی ǘ .

ی ی ی ی یی ی ی ی یی Ϙی ی یی ǁ ی ی Ґ. ی ی ی ی ی ی ی.  

ی ۷۰ ی ی ѐ . ی ی ی ѐѻ یی ی یی یی юی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی јی یی یی یی  

ی ʐی ی ی یی ѐ . Ϙی ǘی ی ѐ ی ѐ Ϙی یی ϡ ی јی ی ی ی ی یی ی یی ی یی Șϡ ؘǘ . ی ی ی ʡ یی ی ی ʐ یی ی ی ییی ی ی یی یی یی یی.   

ǐ Ӂ ی јیی ی یی ی ی ی یʡ ǡ ǘ ϐ . ۴۰ ی ѐ ϡ ی ј ی ی ی ی ی یی ϡ Ԙ یی Ԑ ѐ сی یѐ ی ϡ ی ی ϡ ی Ґ ی ѻ یѐ .

یی یی ی Ґی ی یی ی ی юی ی ی ј ϐی یی ј ی ی ی. ی ۲۵ ی ی ј ۵۰ ی ی Ґ ϡ ی Ґ Ȼ ی ύ ی ی ی ی ی ی юی ی .

Ґ ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی. ی ی ʡ ی یی یϡ . ی ی Ԑ ی .

ѐ ی ۲۰۱۳