تصحیح یک اشتباه

چندی پیش دوستی یادآور شد که کسی به نام دکتر حسن شتوی در یکی از نوشته‌های خود که در سایت پارتی سه ریه خوبی کوردستان انتشار یافته، یکی از نوشته‌های مرا نقد کرده است. پس از خواندن آن نوشته دریافتم که آقای دکتر شتوی حتی نوشته مرا تا آخر نخوانده است، وگرنه نمی‌توانست مدعی شود که من آن را «درست ۱۳ روز پس از پایان کنفرانس» بروکسل نوشته و انتشار داده‌ام. در این رابطه متن کوتاهی برای مسئولین سایت پارتی سه ریه خوبی کوردستان نوشتم و از آن‌ها خواستم که آن را بنا بر قانون مطبوعات در سایت خود انتشار دهند. از آن‌جا که مسئولین آن سایت از این کار خودداری کرده و فقط متن نوشته مرا برای آقای دکتر حسن شتوی فرستادند، دیدیم بهتر است که این رخداد را به آگاهی همگانی برسانم تا نشان داده شود کسانی که امروز در اپوزیسیون قانون مطبوعات را مراعات نمی‌کنند، فردا، هرگاه به قدرت سیاسی دست یابند، با رسانه‌ها چه خواهند کرد!!!

 

مسئولین محترم سایت پارتی سه ریه خوبی کوردستان

آقای دکتر حسن شتوی در ژانویه ۲۰۱۳ در سایت شما مقاله‌ای انتشار داده است با عنوان «اولین طرح دکتر عبدالرحمن قاسملو در رابطه با تمامیت ارضی و امر فدرالیزم.» او در این مقاله مدعی شده است که من «دو هفته پس از برگزاری کنفرانس بروکسل که به همت حزب دمکرات کردستان ایران تشکیل گردید،» مقاله‌ای انتشار داده‌ام با عنوان «آیا ایران کشوری است چند ملیتی یا چند قومی؟»

برای آگاهی خوانندگان سایت شما یادآور می‌شوم این نوشته در شماره ۱۲۱ ماهنامه «طرحی نو» در فروردین ۱۳۸۷، یعنی ۴ سال پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل انتشار یافت و محتوای آن ابدأ ربطی به بحث‌ها و مصوبات آن کنفرانس ندارد. بهتر آن بود که آقای دکتر شتوی به محتوای مقاله من برخورد می‌کرد و فقط با عرضه نوشته شادروان دکتر قاسملو مدعی نمی‌شد فدرالیسم می‌تواند در ایران تحقق یابد.

از شما خواهشمندم بنا بر قانون مطبوعات این نکته را به اطلاع خوانندگان خود برسانید

با احترام

منوچهر صالحی

۳ مارس ۲۰۱۳

آدرس اینترنتی نوشته آقای دکتر حسن شتوی:

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=5110