ی

 

ی ی

Nadjmabadi.jpg

ѐ ی . ی ی ۶۸ ی ۲۶ ی ۲۰۱۱ ی ѐ ǘ Ӂ .

۱۹۶۳ ی . ی ʐی ی یی ی ی ϡ ј ی ی ی ی 㝍 ی ی ی ی ی ی ی یϡ . یی ی ی ی 㝍ی ی . ی ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی ی یی ϐ . یǡ ی ی ی ی یی یی  . 

ی یی ѐ ϡ یʝԡ ی ی- ۱۹۷۱ ی ی ی ϐѐیی .

ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۹۶۸ یی ی ی ی. 㝍 ی ی- ی ی ی ی ۱۹۷۶ ی Ґʡ ѐ ʐی ی . ی ی .

ی یی ی. ی ی یی یی ی ی . ی ی یی ی ی یی.

ی ϐی یی ی Ґ ی ی ییϡ ǘ . Ґ 㝍 یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی. 㝍 ی یی ی یԡ یی یی ϡ ی ی . 㝍ی ییǻ ی ی 㝍ی юی ی ی یی ی ی Ԑ ی ʝی ییǻ ی .

یی ی . ی ѐ ی ј ی یی ی ј .

ѐ ی ϐی ی ی یϐ یی ی یی.