تسلیت

 

با خبر شدیم که آقای مسعود شاهسوندی چند روز پیش در شهر نانت فرانسه درگذشت. او که در آغاز هوادار سازمان مجاهدین خلق بود، مدتی را در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی سپری کرد و پس از رهائی از زندان به فرانسه گریخت و حتی پس از جدائی از سازمان مجاهدین خلق به مبارزه با جمهوری اسلامی ادامه داد. ما خود را در سوگ دوستان خود آقایان سعید و منصور شاهسوندی سهیم می‌دانیم و مرگ او را به خویشاوندان و به ویژه به خواهران، همسر و فرزندان آن زنده یاد تسلیت می‌گوئیم.

حمید آزادی، فری اعلم، اسد جواهر، کیهان دانشور، دکتر نسرین رنجبر ایرانی، حسین منتظر حقیقی، پرویزمهرافشان، منوچهر صالحی