تسلیت

شوربختانه و با اندوه فراوان با خبر شدیم که خانم برتیکس افخمی، همسر دوست گرامی ما مهندس امیر افخمی، در سن ۵۷ سالگی در مبارزه‌ای کوتاه و دشوار با بیماری وخیم سرطان جان خود را از دست داد. ما درگذشت برتیکس را به امیر گرامی، فرزندش رامین عزیز و هم‌چنین به خویشاوندان، دوستان و آشنایان ایشان تسلیت می‌گوئیم  و برایشان بُردباری آرزومندیم.

حمید آزادی، فری اعلم، دکتر جمشید امیرخیزی، بریژیت بطائی، بیژن بطائی، محمود بهرازنیا، منصوره بیات، دکتر منصور بیاتزاده، اسد جواهر، کیهان دانشور، فرح ذهنی، دکتر نسرین رنجبر ایرانی، لاله رنجی، یاسمین رنجی، پاسکوالینا سارنو، دکتر جعفر سروش، سعید شاهسوندی، کارولا شیرازی، محسن شیرازی، منوچهر صالحی، مسعود صدر، شانی صمدزاده، امیر صمدی، سام طباطبائی، حسین عرفانی، غزل عشقی‌پور، اکبر فنی‌پور، ناتاشا فنی‌پور، دکتر مسعود کریم‌نیا، پرویز مهرافشان، مسعود معینی، حسین منتظر حقیقی، حمیده منتظر حقیقی، بیژن نیک‌مرادی، اردشیر هوشی، زری یونیمن