آثار ساسان کی آرش گیلانی

نام واقعی عموی من علی صالحی بود. او ۱۲۸۴ در لاهیجان در خانواده‌ای مرفه زاده شد. از آن جا که در لاهیجان امکان تحصیلات عالی وجود نداشت، نخست پدر بزرگم مدرسه احمدی را در این شهر تأسیس کرد و سپس عمویم را به همراه برادر کوچکش، یعنی پدرم ابوالقاسم صالحی، برای ادامه تحصیل به تهران فرستاد و آن دو در مدرسه سن لويی تحصیل کردند. در همین دوران عمویم که تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان و افکار آزادی‌خواهانه  قرار گرفته بود، از یک‌سو خود را ساسان کی آرش نامید و از سوی دیگر تحت تأثیر خواست‌های آزادی‌خواهانه جنبش جنگل قرار گرفت. شوربختانه او در دوران سلطنت رضاشاه خودکشی کرد که  علت آن هنوز روشن نیست.

در این جا دو نوشته‌ی عمویم که در نشریه ایرانشهر چاپ شدند، بایگانی شده‌اند.

احساسات پاک یک جوان حساس- ۱۳۰۳ 

زندگان جاوید- میرزا کوچک خان جنگلی- ۱۳۰۴